VERNEEM ALLES OVER 'COMEQUI'

Onze doelstelling

Sinds haar oprichting in 2008 en ongeacht de veiligheidssituatie in de Democratische Republiek Congo, maakt de vzw COMEQUI verder werk van haar doelstelling om aan de landelijke bevolking aan de rand van het Kivumeer, en meer in het bijzonder in de streek van Minovade middelen te geven om zelf acties voor duurzame ontwikkeling te ondernemen om de inkomsten te doen toenemen en de leefomstandigheden te verbeteren.

Onze middelen

Alle projecten die worden ondersteund door COMEQUI:

  • Zijn bedoeld om binnen een termijn van 3 jaar autonoom en financieel zelfbedruipend te zijn

  • De werkingskosten worden volledig gedragen door de leden, die allemaal vrijwilligers zijn.

Onze acties

Om haar doelstelling te bereiken, is het zo dat COMEQUI:

  • Werkt aan de verbetering van de koffieproductie, en de koffietelers helpt, omkadert en opleidt

  • De oprichting van coöperatieve verenigingen aanmoedigt om de actoren op het terrein samen te brengen

  • Werkt aan de promotie van de landbouwproducten die voldoen aan de normen inzake billijke en biologische handel

  • Activiteiten ondersteunt die inkomsten genereren

  • Investeert in de sociopedagogische opleiding van de lokale actoren (scholen en landelijke verenigingen)


Doe een gift!

ONZE VRIJWILLIGERS IN BELGIË

Wij zijn vrienden die actief zijn in KIVU in het Grote Merengebied. Wij zijn allemaal vrijwilligers met uiteenlopende professionele ervaring die wij ten dienste stellen van de vzw.


Wij kennen het terrein goed omdat we er gewoond hebben of omdat we er ter plaatse gedurende verschillende weken opdrachten hebben uitgevoerd.

Wij staan in voor dat deel van de kosten dat overeenstemt met onze functie. COMEQUI heeft dus geen werkingskosten. Elke euro die wordt ingezameld door COMEQUI wordt gebruikt voor projecten in Kivu. U kunt rekenen op ons engagement en op onze uiterste nauwkeurigheid.

ONZE MEDEWERKERS IN KIVU

Wij moeten het totale engagement benadrukken van de Congolese medewerkers die zich ondanks de moeilijke omstandigheden op buitengewone wijze inzetten voor de ondernomen acties, en die met beperkte middelen tot verbluffende resultaten komen.

De raad van bestuur


Thierry Beauvois (Président)

Eric de Lamotte
Michèle Vrebosch
Marc Bouillot
Michel Verwilghen
Baudouin PeetersOnze leden


Sylvie Beauvois
Marie-Françoise Geurts-Bouillot
Dominique Nève de Mévergnies
Gaëtan Nève de Mévergnies
Ariane van Doosselaere
Isabelle Verwilghen
Christian Vrebosch
Olivier de Wouters
Odile Amory
Martine de Neuville
Denis de Neuville
Agnès Doret
Catherine de Viron

DE MEDEWERKERS

Voor de koffie

Een team van 15 vaste medewerkers en tal van seizoensarbeiders onder leiding van Pépin Shabani, landbouwingenieur en van Déon Bujiriri Bihama, voorzitter van de coöperatieve AMKA die zowat 1.400 leden telt, en Adelard Palata, verantwoordelijke voor het wasstation Kahawa Lutumba

IN HET ZIWA HOUSE

Een team van 6 mensen onder leiding van Sylvain Mutumbi staat permanent in voor het goede beheer van het guesthouse om de NGO's, de lokale en internationale vzw's en de Belgische vrijwilligers die op doortocht zijn, te onthalen.

Bedankt aan onze partners voor hun steun

Wenst u ook iets te doen samen met ons?

Word onze partner, want samen met u kunnen we nog meer acties ondernemen!