1. Vorming omtrent de schoolmoestuinen

Sinds 2011 konden 8 lagere scholen beschikken over een schoolmoestuin die wordt gecontroleerd door onze landbouwkundig ingenieur en die wordt beheerd door een lokaal beheercomité dat de volgende doelstellingen nastreeft: 

 

– Een bron van financiering door de verkoop van de productie die de gezinnen helpt om het schoolgeld te betalen en om de materiële omstandigheden van de school te verbeteren 

– Een pedagogische aanpak die ruimte biedt voor een permanente scholing van de lesgevers

– Een ideale didactische tool voor de transversale scholing van de kinderen van het basisonderwijs

– Een voedingsbron, een niet te verwaarlozen aanvulling gezien de kinderondervoeding 

Sinds 2013 konden 150 lesgevers met succes een basisopleiding volgen over de pedagogische exploitatie van schoolmoestuinen, dankzij 4 Belgische vrijwillige lesgevers. 

 

Voor de toekomst zijn dit onze doelstellingen 

– De financiële autonomie nastreven van de scholen door meer producten uit de moestuinen te commercialiseren (4 scholen op de 8 zijn reeds autonoom). 

– Het onderwezen pedagogisch model duurzaam maken:  Deze opleidingen zijn in zekere mate al duurzaam dankzij het initiatief van de schooldirecties.  Zij hebben met name de opleidingsmodellen aangeboden aan de stagiairs van de normaalschool die een stage kwamen doen in hun school. 

 

2. Inrichting van een openbare bibliotheek en bioscoop 

Eén jaar is er nodig geweest om zowat 14.000 boeken te verzamelen die door de vrijwilligers van Comequi en het lokale team werden geplaatst in de lokalen van een middelbare school in Minova! Documentatie, romans, stripverhalen, woordenboeken, atlassen en encyclopedieën … Alles was nuttig om iets bij te leren, om cultuur op te snuiven, maar ook om te ontspannen. Een deel van de boeken voor kinderen werd vervoerd naar 4 lagere partnerscholen.  Onze lokale Comequi-vertegenwoordiger heeft de opdracht om zo goed mogelijk aan klantenbinding te doen en activiteiten te organiseren die verband houden met lezen.

 

Er werd een filmzaal ingericht en geopend in de lokalen van deze middelbare partnerschool. De lokale Comequi-vertegenwoordiger moet ontspannende en interessante filmvoorstellingen organiseren (reportages en documentaires) voor jonge mensen en minder jonge mensen. 




Doe een gift!

Projecten 2017-2019

Facts & Figures

8 schoolmoestuinen aangelegd in 8 lagere scholen

8 hectare verbouwde oppervlakte

5500 scholieren zullen extra voeding krijgen

150 lokale lesgevers opgeleid door 4 Belgische lesgevers

3.500 kinderen krijgen
een betere opleiding /p>