Onze projecten

Steun aan de koffietelers

Dit project is het vertrekpunt van de activiteit van de vzw Comequi ( = eerlijke handel): de organisatie van de coöperatieve groepeert meer dan 1.400 producenten, en er kon een nieuw, modern wasstation worden gebouwd …

Ontdekken

Steun aan de landbouwers

Het organiseren van gemeenschappelijke akkers en hun mechanisering biedt de mogelijkheid om over te schakelen van een voedsel-landbouw om in eigen onderhoud te voorzien naar een commerciële landbouw die de lokale markten kan bevoorraden en bijkomende inkomens kan creëren. Van bij het begin was er op zowat 16 hectaren begeleiding voorzien door onze landbouwingenieur, en was er een tractor voor het ploegwerk.

Ontdekken

Steun aan de scholen

Het aanleggen van schoolmoestuinen biedt een bron van financiering om de materiële omstandigheden van de scholen te verbeteren en het is ook een ideale didactische tool voor de transversale scholing van de leerlingen …

Ontdekken

Steun aan kwetsbare vrouwen

Activiteiten ontwikkelen die inkomsten genereren voor kwetsbare vrouwen is een van de doelstellingen van de vzw Comequi.

Ontdekken

Steun aan het ziekenhuis van Minova

De bedoeling bestaat erin om met de directie van het ziekenhuis een samenwerking op lange termijn tot stand te brengen met NGO’s gespecialiseerd op medisch vlak om de opleiding van het lokaal personeel te ondersteunen …

Ontdekken

Onthaalhuis ‘Ziwahouse’

Sympathisanten van Comequi financierden de bouw van het ‘Ziwahouse’ om er het zenuwcentrum van te maken voor het ontwikkelen van economische, sociale en pedagogische acties, door er zoveel mogelijk NGO’s of lokale vzw’s te onthalen.

Ontdekken