ONZE PETER KODY

Kody is een humorist en acteur Belgisch van Congolese afkomst, wiens ouders diplomaten zijn geboren in Schaarbeek in Brussels Gewest op 23 januari 1978.  Deze man is geboren om mensen te laten lachen en het is dan ook op de speelplaats dat de toekomstige humorist opvalt door zijn verbaal steekspel. Na verschillende workshops improvisatie, begint hij aan studies handel (die hij ook voltooit) om enkele jaren later terug te keren naar zijn eeuwenoude liefde. Hij kruist dan het pad van Kings of Comedy die hem het eerste deel aanbiedt van de opvoering van Alexis 'I rêve a dream'. In pure Amerikaanse stand-upcomedianstijl wordt de overeenkomst met glans nagekomen en Kody tekent onmiddellijk bij als onbetwiste ceremoniemeester van de Kings of Comedy Showavonden terwijl hij zijn eigen onemanshow voorbereidt.

Kody veroverde ook een plekje op de radio waar hij elke zondagmorgen met de andere humoristen van Kings of Comedy en Jean-Jacques Brunin meewerkt aan "Enfants de Chœur" op de RTBF-radiozender VivaCité, en ook op televisie dankzij zijn heel opmerkelijke optredens in le Grand Cactus op La Deux (RTBF).


Als koning van de stand-upcomedy heeft Kody ook een scherpe tong. Hij combineert charme en cynisme met de precisie van een chirurg, en het is door over zichzelf te praten, over zijn Congolese familie, over zijn beroepservaring, over zijn uiteindelijk niet zo banaal dagelijks leven dat hij het publiek meesleept in een wereld van glamoureuze humor.


Hij heeft in 2017 toegezegd om peter van Comequi te worden.


http://www.kingsofcomedy.be/artistes/kody.html

Close
Kody Parrain

VERNEEM ALLES OVER 'COMEQUI'

Onze doelstelling

Sinds haar oprichting in 2008 en ongeacht de veiligheidssituatie in de Democratische Republiek Congo, maakt de vzw COMEQUI verder werk van haar doelstelling om aan de landelijke bevolking aan de rand van het Kivumeer, en meer in het bijzonder in de streek van Minovade middelen te geven om zelf acties voor duurzame ontwikkeling te ondernemen om de inkomsten te doen toenemen en de leefomstandigheden te verbeteren.


Onze middelen

Alle projecten die worden ondersteund door COMEQUI:

  • Zijn bedoeld om binnen een termijn van 3 jaar autonoom en financieel zelfbedruipend te zijn

  • De werkingskosten worden volledig gedragen door de leden, die allemaal vrijwilligers zijn.

Onze acties

Om haar doelstelling te bereiken, is het zo dat COMEQUI:

  • Werkt aan de verbetering van de koffieproductie, en de koffietelers helpt, omkadert en opleidt

  • De oprichting van coöperatieve verenigingen aanmoedigt om de actoren op het terrein samen te brengen

  • Werkt aan de promotie van de landbouwproducten die voldoen aan de normen inzake billijke en biologische handel

  • Activiteiten ondersteunt die inkomsten genereren

  • Investeert in de sociopedagogische opleiding van de lokale actoren (scholen en landelijke verenigingen)


Onze projecten

Steun aan de koffietelers

Dit project is het vertrekpunt van de activiteit van de vzw Comequi ( = eerlijke handel): de organisatie van de coöperatieve groepeert meer dan 1.400 producenten, en er kon een nieuw, modern wasstation worden gebouwd …

Ontdekken

Steun aan de landbouwers

Het organiseren van gemeenschappelijke akkers en hun mechanisering biedt de mogelijkheid om over te schakelen van een voedsel-landbouw om in eigen onderhoud te voorzien naar een commerciële landbouw die de lokale markten kan bevoorraden en bijkomende inkomens kan creëren. Van bij het begin was er op zowat 16 hectaren begeleiding voorzien door onze landbouwingenieur, en was er een tractor voor het ploegwerk.

Ontdekken

Steun aan de scholen

Het aanleggen van schoolmoestuinen biedt een bron van financiering om de materiële omstandigheden van de scholen te verbeteren en het is ook een ideale didactische tool voor de transversale scholing van de leerlingen …

Ontdekken

Steun aan kwetsbare vrouwen

Activiteiten ontwikkelen die inkomsten genereren voor kwetsbare vrouwen is een van de doelstellingen van de vzw Comequi.

Ontdekken

Steun aan het ziekenhuis van Minova

De bedoeling bestaat erin om met de directie van het ziekenhuis een samenwerking op lange termijn tot stand te brengen met NGO’s gespecialiseerd op medisch vlak om de opleiding van het lokaal personeel te ondersteunen …

Ontdekken

Onthaalhuis ‘Ziwahouse’

Sympathisanten van Comequi financierden de bouw van het ‘Ziwahouse’ om er het zenuwcentrum van te maken voor het ontwikkelen van economische, sociale en pedagogische acties, door er zoveel mogelijk NGO’s of lokale vzw’s te onthalen.

Ontdekken

Onze medewerkers

17

vrijwilligers met uiteenlopende beroepservaring in België

15

vrijwilligers met uiteenlopende beroepservaring in Kivu

15

permanente medewerkers voor de koffie

40

Saisonniers pour le café

6

vaste medewerkers voor het 'Ziwa house'

Bedankt aan onze partners voor hun steun

Wenst u ook iets te doen samen met ons?

Word onze partner, want samen met u kunnen we nog meer acties ondernemen!