1. De gemeenschappelijke akkers 

Het organiseren van gemeenschappelijke akkers en hun mechanisering biedt de mogelijkheid om over te schakelen van een voedsel-landbouw om in eigen onderhoud te voorzien naar een commerciële landbouw die de lokale markten kan bevoorraden en bijkomende inkomens kan creëren. Van bij het begin was er op zowat 16 hectaren begeleiding voorzien door onze landbouwingenieur, en was er een tractor voor het ploegwerk.

 

2. De bijenteelt 

Heel wat imkers, meestal koffietelers, waren vragende partij voor een opleiding en materiële hulp om hun niet-productieve bijenstallen nieuw leven in te blazen, de honing- en koffieproductie te verbeteren, en zo hun inkomens aan te vullen.  Een gespecialiseerde vrijwilliger van Comequi heeft zich geëngageerd voor deze activiteit die rechtstreeks verband houdt met de koffieteelt. 

 

Voor de toekomst 

 De bedoeling bestaat erin de voedselteelt te professionaliseren via de gemeenschappelijke akkers, en om de oppervlakte ervan uit te breiden om het werk van de vrouwen te verlichten. 
Doe een gift!

Projecten 2017-2019

Facts & Figures

Ter beschikking stellen van een tractor en ploegmateriaal

16 geploegde hectaren en mogelijkheid om uit te breiden

Ter beschikking stellen van een prauw om de oogst te vervoeren

240
gezinnen geholpen

50 imkers opgeleid die beschikken over adequate technische middelen

30 bijenstallen geplaatst